FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Her er nogle almindelige spørgsmål om hoersholmmuseum

01

Hvornår åbner københavns museum?

Københavns Museum åbnede d. 8. februar 2020. Der er åbent hver dag i tidsrummet 09.00-18.00 – bortset fra torsdag, hvor der er længe åbent. Her er tidsrummet 09.00-21.00.

02

Hvornår er moesgård museum bygget?

Det nuværende Moesgård Museum i Århus er bygget i perioden fra januar 2011 til juni 2013. Byggeriet stod altså færdig i juni 2013 og åbnede for publikum i oktober 2014.

03

Hvad er de forskellige typer museer?

Museer kan deles ind i tre forskellige typer. Der findes kunstmuseer, naturhistoriske museer og kulturhistoriske museer. De kulturhistoriske museer kan herudover opdeles i yderligere typer efter emne.

04

Er Danmarks Nationalmuseum gratis?

Ja, hvis du er under 18 år, er Danmarks Nationalmuseum gratis. For voksne koster det 100 kr. for en dagsbillet og 90 kr. for en familie- eller gruppebillet.

05

Hvad er museumsloven?

Museumsloven er den lov, der bl.a. beskriver de statsanerkendte museers lovpligtige opgaver. Den fastlægger også de rammer og vilkår, der er for de danske museer, der får statslige tilskud og driftsbevillinger.

06

Hvem administrerer museumsloven?

Museumsloven administreres af det, der i dag hedder Slots- og Kulturstyrelsen. Det har før heddet Kulturarvsstyrelsen og Kulturstyrelsen. De fører bl.a. tilsyn med statsanerkendte museer og udbetaler driftstilskud til disse.

07

Hvor mange museer er der i Danmark?
Der findes i dag 97 statsanerkendte museer i Danmark. Disse modtager et statsligt driftstilskud og har hver et særligt ansvarsområde. Derudover er der også over 100, der ikke er statsanerkendte.

08

Hvor er det ældste museum?

Danmarks første museumsbygning er Thorvaldsens Museum, der ligger i centrum af København ved Slotsholmen. Det åbnede d. 18. september 1848 og rummer den danske billedhugger Bertel Thorvaldsens værker.
0/50 ratings